Okawash Kørekort

Klippekortordning

Klippekortordning og frakendelse af førerretten

Følgende overtrædelser medfører klip i kørekortet

Hvornår får man et klip i kortet? Klippekortordningen er rettet mod overtrædelser af færdselsloven, som kan medføre fare i trafikken.

Har man haft et kørekort i mere end 3 år:
Har man 3 klip i kørekortet inden for 3 år frakendes kørekortet betinget. Dvs. en ny teoriprøve og en ny køreprøve inden en frist på 6 måneder med en nærmere angivet prøvelsestid.

Har man haft kørekortet i mindre end tre år:
Hvis man har haft et kørekort i mindre end tre år, er 
reglerne strammere og man bliver straffet hårdere. Her vil 2 klip i kørekortet indenfor 3 år udløse et kørselsforbud, dvs. at man skal tilbage til køreskolen, hvor man skal gennemgå køreundervisning, som omfatter 9 teorilektioner a´45 minutter og 8 kørelektioner a´45 minutter efterfulgt af en ny teoriprøve og en ny køreprøve med en nærmere angivet prøvelsestid.

Hvis man har voldt skade på personer eller ting eller, hvis man har bragt andre i fare, kan man desuden risikere en frakendelse af kørekortet (for overtrædelser, der ellers ville have givet et klip)