Okawash Kørekort

Priser

Den lovpligtige pakke

Alt det her tilbydes for:

15000 kr.

Ekstraudgifter som ikke er inkluderet i pakken:

Lægeerklæring (prisen vil normalt ligge mellem 300-500 kr. som lægen bestemmer)
Førstehjælpskursus a´8 timers varighed, der afholdes både på arabisk og dansk for 600 kr.
Gebyr til staten pt på 1000 kr, som skal være betalt for at kunne bestille prøven. Der skal betales nyt gebyr ved ikke bestået prøve.
Billeje til køreprøven 650 kr. dog 700 kr. i automatgear.

Pakkeindholdet omfatter et minimum krav som er bestemt af staten, evt. ekstra kørelektioner, som er afhængig af den enkelte elevs niveau og præstationer er ikke medtaget.

En ekstra kørelektion vil normalt koste 600 kr. i Århus, dog 700 kr. i omegn.

En kørelektion i bil med automatgear koster 650 kr.

Betalingsmåde:

En afdragsordning er altid muligt og aftales individuelt med kørelæreren, som dog skal overholdes, og hvor enhver brud på aftalen fra elevens side vil annullere den, således at de efterfølgende konsekvenser og forsinkelser er elevens ansvar. Normalt har vi en betalingsordning, der hedder `pakken afdrages i tre rater over tre måneder, hvor raten betales først på måneden, dog inden den afsluttende køreprøve, hvor alt skulle være betalt. Det skal bemærkes at 60% af pakken skulle være betalt inden aflæggelsen af teoriprøven. Overholder eleven ikke betalingsaftalen, så vil han/hun ikke kunne komme videre i forløbet.

Ekstra kørelektioner: I tilfælde af at eleven får ekstra kørelektioner udover de lovpligtige, så skal disse afregnes ved hver tredje ekstra lektion. Man får ikke flere kørelektioner, før de skyldige er betalt. Hvis den manglende betaling medfører pauser i køreundervisningen, så er det elevens ansvar. Dette kan du læse mere om under punktet pauser i undervisning.

Rabatter:

– Beløbet betales i tre rater efter hinanden, således at disse falder til betaling først på måneden.

– Betaling kan ske via MobilePay til nr. 49471, Bank overførsel Reg.3643 Konto: 4815431308, eller med kontanter.

Tilmeldingen til køreskolen betyder at eleven har læst og accepteret de nævnte betingelser.

Klik på knappen for at tilmelde dig vores hold.